Tietosuojaseloste Rovaniemi


EU:n yleisen tietosuojakäytännön (General Data Protection Regulation, GDPR) mukainen tietosuoja-asiakirja

Sisältö:

 1. Henkilövarannot ja rekisterit
 2. Tietosuojakäytäntö kurssille ilmoittautuneista
 3. Evästekäytänteet

1.Henkilövarannot ja henkilörekisterit

Tämä tietosuojaseloste koskee Raamatullisen sielunhoidon peruskurssi – Sydämen kivusta eheään yhteyteen- kurssille 5.-8.6.2019 ja sen henkilökuntaan ilmoittautuneita.

1. Rekisterinpitäjät

YWAM Lappland, Suokorte 25, 96190 Rovaniemi, Pekka Puurunen, +358 (0)40 759 6457, sähköposti: pekkatpuurunen@gmail.com

Raamatullinen sielunhoito – Biblical Counseling Finland, Nurmesniementie 72, 73900 Rautavaara
ilkka.roininen@gmail.com, puhelin 050 527 4801

 1. Rekisteristä vastaavat henkilöt

Rekistereistä vastaa ja sen pääkäyttäjänä ovat yllä mainitut rekisterinpitäjät.

2. Rekisteröidyt

 • kurssille ilmoittautuneet
 • kurssin vastuuhenkilöt

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn kurssille osallistumisen mahdollistamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

Kurssin henkilöiden rekisteröinti, kurssiin liittyvä viestintä, jäsenyyteen kuuluvien palvelujen tarjoaminen.

4. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: pekkatpuurunen@gmail.com tai ilkka.roininen@gmail.com tai Nurmesniementie 72, 73900 Rautavaara

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ovat: Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki. Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki. Puhelinvaihde: 029 566 6700. Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi. Nettisivu: https://tietosuoja.fi/etusivu.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kurssille osallistuvan tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään suoraan hänen hakeutuessaan kurssille.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa jäsenrekisterin tietoja kolmansille osapuolille.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään 10.6.2019 saakka.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietojen käsittelijät ovat rekisterin pitäjät.

10. Tietojen siirto  ulkopuolisille

Rekisterien tietoja ei siirretä ulkopuolisille.

11. Rekisteriin merkittävät tiedot

Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, majoitustarve, hyväksyminen henkilötietojen rekisteröintiin ja muut terveiset kurssin järjestäjille

12. Rekisterin tarveperuste:

Yhdistyslaki 26.5.1989/503, §11.

13. Rekisterin pitotapa:

Exel – taulukko Google Docs – pilvipalvelussa

14. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla kurssin järjestäjien netti- ja Facebook-sivuilla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan rekisterin pitäjien ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin. Evästekäytäntömme kokonaisuudessa on tämän asiakirjan liitteenä numero 4.

12. Mobiilisovellusten yksityisyydensuojaehdot

Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee hyväksyä sovelluksen omat käyttöehdot. Evästekäytäntömme kokonaisuudessa on tämän asiakirjan liitteenä numero 4.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

 • Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Rekisteri sijaitsee tietokannassa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty.
 • Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.
 • Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.
 • Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus. Sähköisen rekisterin käyttöön tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Niiden käyttöä valvotaan. Ulkoista yhteyttä valvotaan palomuurein ja palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti.
© Rautavaaran helluntaiseurakunta