Lahjoitukset


Rautavaaran helluntaiseurakunta toimii lahjoitusvarojen turvin. Tästä löydät eri mahdollisuudet lahjoitusten tekemiseen.

Suuri kiitos tuestasi

Rahankeräyslupa RA/2023/635
Keräystili: FI68 4600 0011 2724 46, ITELFIHH
Myöntöpäivä: 23.05.2023
Luvan haltija:Rautavaaran helluntaiseurakunta, Savontie 4, 73900 Rautavaara, Y-tunnus: (2869191-5)

Kerättyjen varojen käyttötarkoitus:
Kertyvät varat käytetään diakoniseen avustustyöhön esimerkiksi ruokapalvelun kustannuksiin. Keräyksen tuotolla ylläpidetään ja siistitään seurakunnan yleishyödylliseen toimintaan liittyvät toimitilat sekä hankitaan yleishyödyllisen toiminnan tarvitsemaa pienkalustoa. Varoja käytetään lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen järjestämällä toimintaa kuten leirejä, pyhäkouluja, kerhoja, retkiä ja tapahtumia. Keräysvaroilla kustannetaan hengellistä julistustyötä, koulutusta sekä vanhusten, vammaisten ja syrjäytymisvaarassa olevien aktivointia ja virkistystoimintaa. Keräysvaroin edistetään hengellisen kirjallisuuden ja musiikin levittämistä sekä seurakunnan aatteellisen ja hengellisen sanoman välittämistä sähköisten medioiden, kuten netin ja somekanavien kautta. Varoja käytetään yleishyödyllisen toiminnan edellyttämän vakuutusturvan ja toimitilakustannusten, kuten yhtiövastikkeiden maksuun.

Toiminnan tarkoitus:
Toiminnan tarkoitus on järjestää jumalanpalvelus- ja julistustilaisuuksia ja muita tilaisuuksia kuten juhlia, kokouksia, konsertteja ja koulutustilaisuuksia. Harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa, levittää painotuotteita ja äänitteitä, harjoittaa radio- ja TV-toimintaa ja sähköistä tiedonvälitystä, harjoittaa sosiaalista avustustoimintaa, lähetys- ja kehitysaputyötä.

 

 

© Rautavaaran helluntaiseurakunta