Rekisteriseloste


1 Rekisterin pitäjä

Nimi
Rautavaaran Helluntailähetys ry.
Osoite
Savontie 2, 73900 Rautavaara

Muut yhteystiedot
044 202 7140 info@helluntai.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi
Ilkka Roininen
Osoite
Savontie 2, 73900 Rautavaara
Muut yhteystiedot
044 202 7140 ilkka.roininen@helluntai.fi

3 Rekisterin nimi

Kesäleirin osallistujat ja henkilökunta

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin avulla kootaan lastenleiriä varten tiedot leirille osallistuvien ja sille henkilökuntaan tulevista henkilöistä. Kerättävät tiedot ilmenevät ilmoittautumiskaavakkeista.
Koottuja tietoja käytetään leiri-informaation antamiseen ilmoittautuneille ja heidän huoltajilleen.

5 Rekisterin tietosisältö

Henkilökunta: Nimi, syntymävuosi, työtehtävät, majoittuminen, yhteystiedot
Leiriläiset: Nimi, syntymäaika, huoltajat, yhteystiedot, uintitaito, majoitus, terveydentilassa leirillä huomioitavat asiat, lupa olla leirin muistokuvissa, tarve henkilökohtaiseen avustajaan, lupa osallistua leirin aktiviteetteihin, lupa lapsen kuljettamiseen leirin henkilökunnan kyydissä leirin aikana.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään netti-ilmoittautumisen kautta, paperisen ilmoittautumiskaavakkeen kautta ja antamalla edellämainittuja tietoja henkilökohtaisesti leirille ilmoittautumisen yhteydessä. Tiedot ilmoittaa aina jokainen henkilökohtaisesti / alaikäinen huoltajansa välityksellä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta edelleen.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Leirin osallistujien täydellinen rekisteri ja henkilökunnan rekisteri ovat leirin järjestävän yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, leirin johtajan, varajohtajan, turvallisuusvastaavan ja ensiapuvastaavan hallussa eikä siitä anneta salassa pidettäviä tietoja ulkopuolisille. Leiriläisten ryhmänohjaajalle annetaan omaa ryhmäläistä koskevat tiedot siltä osin, kuin ne ovat hänelle määrättyjen leiritehtävien hoitamisessa tarpeelliset

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Edellä mainitut henkilöt voivat käyttää ja käsitellä em. tietoja leiriin liittyen sähköisesti. Kustakin ilmoittautuneesta laaditaan sähköinen ilmoittautumiskortti. Pääsy sähköiseen rekisteriin on suojattu salasanalla. Lisäksi järjestelmän ylläpitäjäksi määrätyllä henkilöllä on pääsy rekisterijärjestelmän ylläpitoon

C. Henkilökunnan WhatsApp-yhteystiedot

Leirin henkilökunnasta muodostetaan leirin aikaista työviestintää varten WhatsApp-ryhmä, joka puretaan leirin päätyttyä.

© Rautavaaran helluntaiseurakunta