Rekisteriseloste, rukous- ja retkeilyviikonloppu


1 Rekisterin pitäjä

Nimi
Rautavaaran Helluntailähetys ry.
Osoite
Savontie 2, 73900 Rautavaara

Muut yhteystiedot
044 202 7140 info@helluntai.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi
Ilkka Roininen
Osoite
Savontie 2, 73900 Rautavaara
Muut yhteystiedot
044 202 7140 ilkka.roininen@helluntai.fi

3 Rekisterin nimi

Tapahtumaan osallistujat ja henkilökunta

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin avulla kootaan tapahtumaa varten tiedot sille osallistuvien ja sille henkilökuntaan tulevista henkilöistä. Kerättävät tiedot ilmenevät ilmoittautumiskaavakkeista.
Koottuja tietoja käytetään tapahtumainformaation antamiseen ilmoittautuneille.

5 Rekisterin tietosisältö

Osallistujat ja henkilökunta: Nimi, majoittuminen, yhteystiedot, erityisruokavaliot, muut ilmoittautujan antamat tapahtumajärjestelyihin liittyvät tiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään netti-ilmoittautumisen kautta, paperisen ilmoittautumiskaavakkeen kautta ja antamalla edellämainittuja tietoja henkilökohtaisesti ilmoittautumisen yhteydessä. Tiedot ilmoittaa aina jokainen henkilökohtaisesti / alaikäinen huoltajansa välityksellä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta edelleen.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAN:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Tapahtumaan osallistujien täydellinen rekisteri ja henkilökunnan rekisteri ovat järjestävän yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, tapahtuman johtajan, varajohtajan, turvallisuusvastaavan ja ensiapuvastaavan hallussa eikä siitä anneta salassa pidettäviä tietoja ulkopuolisille.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Edellä mainitut henkilöt voivat käyttää ja käsitellä em. tietoja leiriin liittyen sähköisesti. Kustakin ilmoittautuneesta laaditaan sähköinen ilmoittautumiskortti. Pääsy sähköiseen rekisteriin on suojattu salasanalla. Lisäksi järjestelmän ylläpitäjäksi määrätyllä henkilöllä on pääsy rekisterijärjestelmän ylläpitoon

© Rautavaaran helluntaiseurakunta