Kesäleirin arvot ja tietosuojaseloste


KAIKILLE LEIRILLE MUKAAN TULEVILLE:

Lasten leirin arvot:

Rautavaaran Helluntaiseurakunnan lasten ja varhaisnuorten leiritoiminta rakentuu kristilliselle arvopohjalle kunnioittaen Jumalaa ja Hänen sanaansa ja jokaista lasta arvokkaana ja ainutkertaisena persoonana, jolla on oikeus oppia tuntemaan turvallinen ja rakastava Jumala. Noudatamme Suomen helluntaiherätyksen hyväksymää turvaohjeistoa.

Toimintaperiaatteemme ovat:

 • Raamatun kunnioitus Jumalan Sanana. Leirin työntekijä edustaa leirillä ollessaan Rautavaaran helluntaiseurakunnan arvoja ja periaatteita.
 • Lähimmäisenrakkaus ja hänen kunnioittamisensa toiminnoissamme, kielenkäytössämme ja tavassamme pitää yllä järjestystä
 • Päihteettömyys, savuttomuus ja koskemattomuuden loukkaamattomuus

LAPSIAAN LEIRILLE ILMOITTAVALLE:

8: Leirien osallistujien ja henkilökunnan rekisteri

Rekisterin nimi: Rekisterin nimi on Leirien osallistujien ja henkilökunnan rekisteri. Rekisteri muodostuu henkilöistä, jotka henkilökohtaisesti tai huoltajiensa toimesta ovat ilmoittautuneet Rautavaaran helluntaiseurakunnan järjestämään leirille.

Rekisterin pitäjä: Rautavaaran helluntaiseurakunta, Y-tunnus: 2869191-5, PRH – numero 900.473

Rekisterin tarveperuste: Rekisterin yhteystietoja käytetään leiriläisryhmien muodostamiseen, ruokailua ja majoitusta varten ja ilmoittautumisten vahvistamiseen sekä yhteyden pitoon leiriläisten ja heidän huoltajien välillä ennen leiriä ja leirin aikana.

Rekisteriin merkitseminen: Henkilö ilmoittautuu henkilökohtaisesti tai hänen huoltajansa ilmoittaa alaikäisen leirille ilmoittamalla siitä suullisesti, nettisivuilla tai mobiililaitteella rekisterin ylläpitäjälle. Leirin henkilökuntaan haluava henkilö ilmoittautuu työpalveluun samoin.

Rekisterin pitotapa: Nettilomakkeelle syötetyt tiedot osallistujasta. Leirikuva.

Rekisterin ylläpitäjät: Lapsi- ja nuorisotyön tiimin nimeämät yhteyshenkilöt (tällä hetkellä ei nimettyjä).

Muut rekisteritietojen katseluun oikeutetut: Vanhimmiston puheenjohtaja Martti Hakkarainen ja sihteeri Ilkka Roininen, leirin vastaava emäntä erityisruokavalioihin liittyen  sekä leirin turvallisuusvastaava. Nettilomakkeen työstöön nimetyt leirin toimihenkilöt (ei valittuna tällä hetkellä). Ryhmänjohtajalla on oikeus saada ryhmäläistensä huoltajan puhelinnumerot sekä sellaiset huoltajan antamat tärkeät leiriläistä koskevat tiedot, jotka liittyvät leiriläisen välittömään turvallisuuteen leirillä.

Rekisteriin merkittävät tiedot:Leiriläisistä merkitään: nimi, sukupuoli, syntymäaika, osoite, lapsen oma puhelinnumero, huoltaja, puhelinnumerot, joista huoltajan tavoittaa leirin aikana, huoltajan osoite, huoltajan sähköposti, huoltaja leirin aikana (esim. isovanhempi) ja hänen puhelinnumeronsa, uimataito, majoitus, tieto samaan telttaan / vaunuun majoittuvista kavereista, onko lapsi nyt leirillä ensimmäisiä kertoja / yötä poissa kotoa, muita huoltajan huomioita yöpymiseen liittyen, leirin aikana huomioitavaa terveydentilassa tai käyttäytymisessä, kuka antaa lapselle lääkkeet leirin aikana, erityisruokavalio, ryhmätoive,  tarvitseeko lapsi henkilökohtaisen avustajan leirin aikana ja jos, niin missä määrin?, lisätiedot, saako leirillä ottaa kuvia, onko lasta on lupa kyyditä leirin aikana ohjaajan henkilöautolla?

Henkilökunnasta merkitään: Nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, tehtävä- ja majoitustoive sekä minä päivinä voi osallistua leirille. Henkilökunnalta merkitään lisäksi ruokavalio- ja työpalvelua koskevat terveysrajoitteet sekä onko heillä ensiapu- tai muuta koulutusta sekä millaisia osaamistodistuksia heillä on.

Rekisterin tietojen tallennus: Tiedot poistetaan leirin päättyessä taikka sitä ennen, jos henkilö tai hänen huoltajansa haluaa ne poistettavaksi tai jos tarve pitää rekisteriä leirille ilmoittautuneista loppuu.

Leirin henkilökunta poistaa leirin päättyessä viestintävälineistään leiriläisten ja henkilökunnan yhteystiedot, joiden säilyttämiselle ei ole perustetta. Leirikuva jää osallistujille muistoksi ja seurakunnan arkistoon.

LEIRIN HENKILÖKUNTAAN HAKEUTUNEILLE:

11. Leirin ja tapahtumien henkilökunnan tiedotuksen rekisteriseloste

Rekisterin nimi: Rekisterin nimi on Leirin ja tapahtumien henkilökunnan tiedotuksen rekisteri. Rekisteri muodostuu henkilötiedoista, jotka ovat ilmoittautuneet tapahtumien henkilökuntaan ja antaneet suostumuksensa liittyä tähän rekisteriin.

Rekisterin pitäjä: Rautavaaran helluntaiseurakunta, Y-tunnus: 2869191-5, PRH – numero 900.473

Rekisterin tarveperuste: Rekisterin yhteystietoja käytetään tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen asioiden tiedottamiseen rekisteriin ilmoittautuneille

Rekisteriin merkitseminen: Henkilö ilmoittautuu henkilökohtaisesti tapahtuman henkilökuntaan ja samalla tiedotusryhmään ilmoittamalla siitä nettilomakkeella, suullisesti tai mobiililaitteella rekisterin ylläpitäjälle.

Rekisterin pitotapa: Puhelinliittymän 044 202 7140, Rautavaaran helluntaiseurakunnan virkapuhelimen yhteystietoryhmä.

Rekisterin ylläpitäjät: Ilkka Roininen tai muu seurakunnan vanhimmiston tehtävään nimeämä vastuuhenkilö (ei ole muita tällä hetkellä)

Muut rekisterin tietojen katseluun oikeutetut: Muita nimettyjä henkilöitä ei ole.

Rekisteriin merkittävät tiedot: Henkilön nimi, osoite ja puhelinnumero sekä tehtävä tapahtumassa.

Rekisterin tietojen tallennus: Yhteystiedot poistetaan tapahtuman päätyttyä tai kunnes henkilö haluaa ne poistettavaksi tai tarve tiedottaa tapahtumaan liittyen loppuu. Mikäli henkilöllä ei ole ollut jonkun ryhmän jäsenen yhteystietoa ennen tapahtumaa, tämä sitoutuu poistamaan hänen yhteystietonsa tapahtuman päättyessä.

Tietosuojaseloste:
Ote EU:n yleisen tietosuojakäytännön (GDPR) mukaisesta tietosuoja-asiakirjasta

1. Rekisterinpitäjä

Rautavaaran helluntaiseurakunta Y-tunnus: 2869191-5, PRH – numero 900.473
Savontie 4, 73900 Rautavaara, www.helluntai.fi, info@helluntai.fi, puhelin 044 202 7140

 1. Rekisteristä vastaavat henkilöt

Rekistereistä vastaa vanhimmiston puheenjohtaja Martti Hakkarainen ja niiden pääkäyttäjä on vanhimmiston sihteeri Ilkka Roininen.

2. Rekisteröidyt

Leireille ja retkille ilmoittautuneet henkilöt ja leirin vastuuhenkilöt

5. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: info@helluntai.fi tai Savontie 2, 73900 Rautavaara:

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot ovat: Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki. Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki. Puhelinvaihde: 029 566 6700. Sähköposti (kirjaamo): tietosuoja@om.fi. Nettisivu: https://tietosuoja.fi/etusivu.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön tai hänen huoltajansa ilmoittautuessa suoraan järjestelmään tai sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta tai muulla vastaavalla tavalla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa rekisterin tietoja kolmansille osapuolille.

10. Tietojen siirto  ulkopuolisille

Rekisterien tietoja ei siirretä ulkopuolisille.

11. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan rekisterin pitäjien ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin. Evästekäytäntömme kokonaisuudessa on tämän asiakirjan liitteenä numero 4.

12. Mobiilisovellusten yksityisyydensuojaehdot

Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee hyväksyä sovelluksen omat käyttöehdot. Evästekäytäntömme kokonaisuudessa on tämän asiakirjan liitteenä numero 4.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

 • Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
 • Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty.
 • Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.
 • Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.
 • Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus ja rippisalaisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyä (Suomen Helluntaikirkon yhdyskuntajärjestys § 39 ja 40). Sähköisen rekisterin käyttöön tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet rekistereihin myönnetään tehtäväkohtaisesti. Ulkoista yhteyttä valvotaan palomuurein ja palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti.

Liite 4 Evästekäytänteemme

KÄYTÄMME EVÄSTEITÄ

Keräämme sivuillamme käyttäjätietoja, jotta voisimme parantaa sivujemme palveluja. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla, eikä sivustomme voi tietää esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei käyttäjä itse ole sitä antanut.

Mikä eväste on?

Verkkosivuilla käytetään ns. ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Evästeitä on kahta päätyyppiä: istuntoevästeitä ja pysyviä evästeitä:
Istuntoevästeet häviävät tietokoneesta heti, kun selain suljetaan.
Pysyvät evästeet pysyvät tallennettuina tietokoneessa, kunnes ne erikseen poistetaan tai niiden voimassaolo päättyy.

Käyttämämme evästeet: Käytämme tässä sivustossa evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

Tietojen keräämiseen käyttäjästä Google Analytics -työkalujen avulla.
Sisällön jakamisen mahdollistamiseen Facebookin avulla.
Suositusten näyttämiseen käyttäjälle, jos tämä on käynyt sivustossa aiemmin

Sosiaalisen median AddThis-jakosivuston JavaScriptin käyttöönoton mahdollistamiseen asiakaspuolella, jotta käyttäjä näkee ajantasaisen luvun jaettuaan sivun.

Käyttäjän tunnistamiseen tämän kirjautuessa sisään; anonyymit käyttäjät eivät saa tätä evästettä

Googlen evästeet: Käytämme Google Analytics -järjestelmää verkkosivuston käytön analysointiin. Google Analytics tuottaa tilastoja ja muita tietoja verkkosivuston käytöstä käyttäjien tietokoneisiin tallennettujen evästeiden avulla. Verkkosivustosta kerättyjä tietoja käytetään verkkosivuston käyttöä koskevien raporttien laatimiseen. Tässä ovat lyhyesti Googlen evästeiden suorittamat tehtävät:

Seurattavan verkkoalueen määrittäminen

Yksittäisten käyttäjien erottaminen

Edellisten käyntien määrän ja ajankohdan muistaminen

Liikenteen lähdetietojen muistaminen

Istunnon alun ja lopun määrittäminen

Vierailijatason mukautettujen muuttujien arvon muistaminen

Google tallentaa ja käyttää näitä tietoja 30 minuutista kahteen vuoteen evästeen tyypin mukaan. Googlen tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa http://www.google.com/privacypolicy.html

Evästeiden esto:  Voit päättää itse verkkoselaimen asetuksia muuttamalla, missä määrin haluat sallia evästeiden toiminnan tietokoneessasi. Voit estää selaintasi käyttämästä evästeitä, poistaa jo tallennetut evästeet ja pyytää selaimeltasi ilmoituksen uusista evästeistä.

Evästeiden esto tapahtuu eri selaimissa seuraavasta:

Internet Explorerissa kaikki evästeet voi estää napsauttamalla “Työkalut”, “Internet-asetukset”, “Tietosuoja” ja valitsemalla “Estä kaikki evästeet” liukusäätimellä.

Firefoxissa voit säätää evästeasetuksia napsauttamalla “Työkalut”, “Asetukset” ja “Tietosuoja”.

Safarissa voit säätää evästeasetuksia napsauttamalla “Asetukset” ja “Yksityisyys”.

Google Chromessa voit säätää evästeasetuksia napsauttamalla “Asetukset” ja “Tietosuoja”.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Jos vierailet verkkosivustoillamme ja selaimesi on asetettu vastaanottamaan evästeitä, pidämme tätä osoituksena siitä, että hyväksyt evästeidemme käytön.

© Rautavaaran helluntaiseurakunta